V prispevkih k metodologiji je izraženo znanstveno samorazumevanje projekta. Predstavljeno je razumevanje osnovnih konceptov lingvistike in informacijske tehnologije, funkcionalna področja portala, bolje: virtualnega raziskovalnega okolja, so določene in komentirane pomembne točke izvenjezikovnega konteksta. Cilj te podpore uporabniškega vmesnika z analitičnim diskurzom je čim večja preglednost celotne dejavnosti; po tej zasnovi se VerbaAlpina razlikuje od večine drugih projektov na področju digitalne humanistike. Postopki, razviti za virtualno geolingvistiko, namreč niso razvidni le iz funkcionalnosti spletne strani, temveč so tudi izrecno in neposredno umeščeni v tekoče raziskave, ne da bi se posredno preusmerili prek drugih kanalov objavljanja (ki se mimogrede uporabljajo tudi v obliki zunanjih publikacij). Spletna stran je na voljo v več jezikih. Vendar je bila velika večina besedilnih prispevkov prvotno oblikovana v nemščini in nato prevedena v druge razpoložljive jezike. V primeru dvoma se je zato treba obrniti na nemško verzijo.
Funkcionalnost spletne strani ustreza funkcionalnosti Lexicona Alpinuma: glavno iskanje po celotnem besedilu deluje v besedilih vseh člankov, abecedno urejena stranska vrstica pa se lahko uporablja za filtriranje oziroma hitro iskanje naslovov.