Lexicon Alpinum v bistvu prikazuje po abecedi razvrščen seznam morfoleksikalnih tipov, osnovnih tipov in konceptov, ki jih je zbrala VerbaAlpina. Nekaterim vpisom so dodani jezikoslovni komentarji. Tako je predvsem takrat, ko po mnenju VerbaAlpine dane informacije ne izhajajo oziroma nezadostno izhajajo iz citiranih referenčnih slovarjev. Abecedni seznam posamično vsebuje tudi vpise o določenih, po mnenju VerbaAlpine centralnih konceptov, kot so na primer SIR, MASLO ali PLANŠARSKA KOČA. Podrobnejša pojasnila so – poleg posebnega pomena za projekt – večinoma posledica dejstva, da VerbaAlpina meni, da so informacije, predstavljene v običajnih referenčnih priročnikih (večinoma iz velikih etimoloških slovarjev in iz od Wikimedije vodenih portalov, predvsem iz Wikipedije) neustrezne v okviru projektne perspektive. Do določene meje je tako izbira koncepta iz Leksikona Alpinuma, kakor tudi odločitev kateri morfoleksikalni oziroma osnovni tip se bo dodal komentarju, intuitivna.
Funkcionalnost Lexicon Alpinum je v največji možni meri razvidna iz simbolov (ikon) v naslovni vrstici in na desnem robu vsakega vpisa; pomen ikon se prikaže tudi, ko se puščica miške postavi nad ikone (mouseover). Vsak vpis se lahko neposredno naslovi z ikono za navajanje (") in se ga poveže z drugo ikono (verižna ikona). Ustrezno ključno besedo članka se lahko prikaže tudi na interaktivnem zemljevidu. Ikona na desnem robu ("podatki") vodi do vseh informacij, zbranih v informacijskih oknih interaktivnega zemljevida; predvsem so prikazane povezave do ustreznih člankov v referenčnih slovarjih. Pri konceptih so na voljo tudi povezave do podatkovnih objektov Wikidata in drugih standardni podatki; na ta način se VA-gradivo kontekstualizira leksikografsko in enciklopedično.
Vpisi v Lexicon Alpinum pa niso povezani le z neprojektnimi normativnimi podatki, temveč so na voljo tudi projektno specifični normativni podatki, ki se pojavijo v naslovni vrstici takoj za ključno besedo. Glede na to, ali ključna beseda predstavlja morfoleksičnega tipa, osnovnega tipa ali koncept, so ti VA-normativni datumi indicirani z 'Lnn', 'Bnn' ali 'Cnn'. Nazadnje je na voljo tudi ikona za prenos vseh informacij.