Lexicon Alpinum prikazuje po abecedi razvrščen seznam morfoleksikalnih vrst, osnovnih vrst in konceptov, ki jih je zbrala VerbaAlpina. Nekaterim vpisom so dodani jezikoslovni komentarji. Tako je predvsem takrat, ko po mnenju VerbaAlpine dane informacije ne izhajajo oziroma nezadostno izhajajo iz referenčnih slovarjev. Abecedni seznam posamično vsebuje tudi vpise o določenih, po mnenju VerbaAlpine centralnih konceptov, kot so na primer SIR, MASLO ali PLANŠARSKA KOČA. Podrobna pojasnila so večinoma dodana tam, kjer VerbaAlpina meni, da so informacije iz običajnih priročnikov (večinoma iz velikih etimoloških slovarjev in iz od Wikimedije vodenih portalov, predvsem iz Wikipedije) v kontekstu projektne perspektive nezadostne. Do določene meje je tako izbira koncepta iz Leksikona Alpinuma, kakor tudi odločitev katera morfoleksikalna oziroma osnovna vrsta se bo dodala komentarju, intuitivna.

Za vsakim vpisom v Leksikonu Alpinum je nameščen povezava, s katero se prikažejo podatki na interaktivni karti VerbaAlpine, ki so povezani z določenem vpisom. Najkasneje od VA-verzije 20/2, bo Leksikon Alpinum prikazoval številne informacije, ki so zbrane v "Infowindows" (informativnem oknu) interaktivne karte, predvsem linke, ki vodijo h korespondenčnim člankom v referenčnih slovarjih in v primeru konceptov k podatkom iz Wikipedije, pa tudi k drugim normativnim podatkom; tako je gradivo VerbaAlpine leksikografsko in enciklopedično kontekstualizirano.