Metodologija

sortiranje/razvrščanje

Prikaži vse zapise

A   B   C   D   E   F   G   H  I   J   K   L  M   N   O   P  Q  R   S   T   U  V   W  X  Y  Z  


Sinoptična karta  (citiranje)

Ta funkcija omogoča uporabniku, da po svojih interesih izbere obstoječe posamezne karte in jih združi na sinoptične kombinacijske krate. Tako je mogoče vidno ponazoriti področja razširjenosti poljubnih in povezanih jezikovnih in zunajjezikovnih značilnosti. Hkrati obstaja možnost, da te sinoptične karte ohranimo s stopnjo povečave, če naj bo dokumentiran lokalni kontekst, npr. Karwendel ali okcitansko-frankoprovansalsko-piemontski narečni kontinuum Zahodnih Alp Zahodnih Alp.

(auct. Thomas Krefeld – trad. Peter Weiss)

Tags: Dokumentation Kooperation ForschungslaborSpremljanje različic  (citiranje)

VerbaAlpina je sestavljena iz tehle modulov:

– VA_DB: zaloga podatkov v projektni zbirki podatkov (va_xxx) v obliki MySQL
– VA_WEB: programska koda spletnega vmesnika projektnega portala www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de s pripadajočo podatkovno zbirko v programu Wordpress (va_wp)
– VA_MT: medijske datoteke (fotografije, filmi, besedilni in tonski dokumenti, ki se nahajajo v medijski knjižnici spletnega vmesnika)

Vsi trije moduli tvorijo konsistentno celoto z vzajemnimi povezavami in odvisnostmi in jih zato ni mogoče ločiti enega od drugega. Med potekom projekta je v rednih časovnih presledkih vsakokratni aktualni status modulov VA_DB in VA_WEB v obliki elektronske kopije simultano tako rekoč »zamrznjen«. Te, zamrznjene kopije dobijo številke različice po shemi koledarsko leto/tekoča številka (npr. 15/1). Vsakokrat produktivna različica VerbeAlpine dobi oznako XXX.

Izdelovanje kopij medijskih datotek VerbeAlpine (VA_MT) odklanjamo zaradi običajno ogromnih velikosti medijskih datotek. Zato med potekom izdelovanja različic ne izdelujemo kopij tega modula. Ko so kake sestavine tam odložene, jih ni mogoče odstraniti iz mediateke VerbeAlpine, dokler je z njimi povezana vsaj ena različica VerbeAlpine.

Na projektnem portalu obstaja možnost preklapljanja med vsakokrat »produktivnimi« različicami VerbeAlpine, ki so podvržene stalnim spremembam, in arhiviranimi, »zamrznjenimi«. Na istem portalu je z ustreznim barvanjem ozadja oz. določenih sprožitvenih elementov prikazano, ali se nahajamo v produktivni ali v arhivirani različici VerbeAlpine. Navajati je mogoče *izključno* arhivirane različice VerbeAlpine.

(auct. Stephan Lücke – trad. Peter Weiss)


Naslovne slike starejših verzij VerbaAlpina

Skedenj pri Fex Platta, v Fextalu pri Sils Maria, Zgornja Engadina (slika: Thomas Krefeld)

Stan na planini Roßstein, nad Lenggriesom (slika: Thomas Krefeld)

15/1

Jesen v Južni Tirolski, v bližini Val Passiria (slika: Susanne Oberholzer)

15/2

Gojenje Mascherpa sira, Lombardija (slika: Formaggio Bitto)

16/1

Eibsee in Zugspitze, Grainau (slika: Christina Mutter)

16/2

Košnja v Chiemgau (slika: zbirka Groth-Schmachtenberger, muzej na prostem Glentleiten)

17/1

Košnja (slika: zbirka Groth-Schmachtenberger, muzej na prostem Glentleiten)

17/2

Košnja (slika: zbirka Groth-Schmachtenberger, muzej na prostem Glentleiten)

18/1

Zimska pokrajina na Plose nad Brixenom (I) (slika: Stephan Lücke)

18/2

Pogled čez Seiser Alm (planino) na Geislerspitzen (gorski sistem) (slika: Stephan Lücke)

19/1

Zillertalske Alpe (slika: Thomas Krefeld)

19/2

Piz Boè (levo), Sas dla Crusc in La Varella (zadaj desno); spodaj cesta od Pordoi-prelaza in naprej spodaj desno naselje Arabba (slika: Beatrice Colcuc)

20/1

Razgled iz Forcelle Nuvolau v smer Cortine d'Ampezzo (slika: Beatrice Colcuc)

20/2Tags: PublikationStratigrafija  (citiranje)

Alpe so od prazgodovine področje raznovrstnih jezikovnih stikov, ki izvirajo iz zelo različnih konstelacij plasti (prim. Krefeld 2003). Načelno označujemo jezike, ki so na kakem področju v stiku, ker je tam več ali manj dvojezičnih govorcev ali celo skupnosti govorcev, kot adstrate. Če je en osnovni tip razširjen le na določenem področju, torej recimo v Alpah, in se v zadevnih jezikovnih družinah sicer ne pojavlja, smer izposoje in izvorni jezik pogosto nista enoumna (prim. osnovni tip rom. baita / nem. Beiz, Beisl).
Če se izvorni jezik izposojene sestavine na področju razširjenosti ali na delu tega področja ne govori več, razlikujemo dve konstelaciji: v primeru substrata se je izvorni (substratni) jezik govoril na področju razširjenosti, preden je bila tradicijska kontinuiteta prekinjena in je prevladal uveljavljeni jezik; romanščina je substratni jezik celotnega nemško in slovensko govorečega alpskega področja. Substratne besede sicer predpostavljajo menjavo jezika, kljub temu pa se pogosto odlikujejo z izredno regionalno ali lokalno kontinuiteto.
Pri superstratu velja izvorni jezik v določenem časovnem prostoru na področju razširjenosti, ne da bi se tam trajno uveljavil. Tako so obstajali v delih alpskega prostora z romanskimi jeziki po razpadu rimske infrastrukture občasno germanski superstrati (gotščina, langobardščina), v Sloveniji pa je imela to vlogo v habsburškem času nemščina.
Med tremi jezikovnimi družinami so se pokazali trije povsem različni scenariji. Glede na pomen jezikovnega stika za zgodovino jezikovnega prostora je pomembna predvsem kronologija izposoje: ali gre recimo pri romanizmih v germanskem in slovanskem jezikovnem prostoru za substratne besede z regionalno tradicijsko kontinuiteto od antike ali za mlajše adstratne prevzeme? Isto vprašanje velja mutatis mutandis za germanizme v romanskem in za slavizme v nemškem jezikovnem prostoru.

Kontaktni stiki jezikovnih družin v alpskem prostoru – in možna besednozgodovinska vprašanja

substratna zveza (implicirana sprememba jezika)
superstratna zveza (sprememba jezika ni implicirana)
adstratne zveze

slovansko
germansko
latinsko-romansko
predlatinski, delno neindoevropski jeziki
Izposojenke so zanesljiv pokazatelj zgodovinskih akulturacijskih procesov; zato je primerna kvantitativna predstavitev, ki dopušča prostorsko natančno določiti relativno pogostnost izpričanih izposojenk.

(auct. Thomas Krefeld – trad. Peter Weiss)

Tags: Dokumentation Kooperation Forschungslabor