Home

vodstvo

Thomas Krefeld | Stephan Lücke

projekt citiranje

Projekt bo v kulturno- in jezikovnozgodovinski vzajemnosti selektivno in analitično povezal alpski prostor, ki je močno razdrobljen na posamezne jezike in narečja. S tem bo presežena tradicionalna omejitev na v bistvu aktualne politične enote (nacionalne države). Izbrana stvarna področja se tičejo narave ter kulturne zgodovine in sedanjosti. V ta namen se z uporabo sodobne medijske tehnologije (podatkovna zbirka, georeferenciranje, internet, družbeno programje) vzpostavlja obsežen portal, ki presega posamezen jezik, in sicer z več funkcijskimi področji: služi za dokumentiranje (interaktivna georeferencirana kartografija), pridobivanje podatkov (z družbenim programjem) ter za objavljanje in njegov nadaljnji razvoj na osnovi skupnega sodelovanja. Glavni namen je, da bi podatke iz jezikovnih atlasov in slovarjev, ki že obstajajo (in ki so deloma težko dosegljivi), naredili dostopne v izpopolnjeni, povezani, večdimenzionalno pripravljeni in jezikovnozgodovinsko analizirani obliki. Z dopolnjevanjem (nove ankete s pomočjo družbenega programja) bo izenačen neenakomerni raster podatkov starih inventarjev, hkrati pa bodo presežene njihove semantične in onomaziološke nedoslednosti. Projekt podpirajo mnogi sodelujoči partnerji. VerbaAlpina je v prvi vrsti namenjena znanstveni javnosti; ustrezno strokovno so zastavljena pojasnjevalna besedila pod zavihkom METODOLOGIJA. Za vsakogar pa je zlahka dostopna predvsem osrednja funkcija pod zavihkom INTERAKTIVNI ZEMLJEVID. Zainteresiranim laikom zato svetujemo, da se najprej seznanijo s to ponudbo: iskalni filtri naj bi se kljub morda nenavadni terminologiji ob poskušanju v glavnem pojasnili sami.