Varstvo podatkov

Izjava o varstvu podatkov

Za vse strani projekta VerbaAlpina se smiselno uporablja splošna izjava o varstvu podatkov Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), kakor je občasno spremenjena, če je to primerno. Poleg tam navedenih predpisov veljajo še naslednji predpisi, ki se nanašajo na okvir WordPress, ki ga uporablja VerbaAlpina. V primeru nasprotujočih si predpisov se uporabljajo določbe splošne izjave o varstvu podatkov univerze LMU.

 

Kdo smo mi

VerbaAlpina je dolgoročni projekt, ki ga financira DFG in poteka na Inštitutu za romansko filologijo in v skupini IT za humanistiko univerze LMU.

Naslov spletne strani VerbaAlpina je: https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de.

Katere osebne podatke zbiramo in zakaj jih zbiramo

Komentar

Ko obiskovalci na spletni strani objavljajo komentarje, zbiramo podatke, ki so prikazani v obrazcu za komentarje, ter obiskovalčev naslov IP in niz uporabniškega agenta (ta identificira brskalnik), da bi pomagali pri odkrivanju neželenih e-sporočil.

Iz vašega e-poštnega naslova je mogoče ustvariti anonimiziran niz (imenovan tudi Hash) in ga posredovati storitvi Gravatar, da preveri, ali ga uporabljate. Izjavo o varstvu podatkov storitve Gravatar najdete tukaj: https://automattic.com/privacy/. Po odobritvi vašega komentarja je vaša profilna slika javno vidna v kontekstu vašega komentarja.

Mediji

Če ste registrirani uporabnik in na to spletno stran nalagate fotografije, se izogibajte nalaganju fotografij z lokacijo EXIF-GPS . Obiskovalci te spletne strani lahko prenesejo fotografije, shranjene na tej spletni strani, in pridobijo podatke o njihovi lokaciji.

Piškotki

Ko objavite komentar na naši spletni strani, lahko to pomeni soglasje za shranjevanje vašega imena, e-poštnega naslova in spletne strani v piškotkih. To je udobna funkcija, da vam ob objavi drugega komentarja ni treba ponovno vnašati vseh teh podatkov. Ti piškotki so shranjeni za eno leto.

Če imate račun in se prijavite na to spletno stran, nastavimo začasni piškotek, da ugotovimo, ali vaš brskalnik sprejema piškotke. Ta piškotek ne vsebuje nobenih osebnih podatkov in se zavrže, ko zaprete brskalnik.

Ko se prijavite, bomo nastavili nekaj piškotkov za shranjevanje vaših prijavnih podatkov in možnosti prikazovanja. Piškotki za prijavo potečejo po dveh dneh, piškotki za možnosti prikaza pa po enem letu. Če ob prijavi izberete možnost "Ostanite prijavljeni", bo vaša prijava trajala dva tedna. Ko se odjavite iz računa, se piškotki za prijavo izbrišejo.

Ko uredite ali objavite članek, se shrani dodaten piškotek v vašem brskalniku. Ta piškotek ne vsebuje nobenih osebnih podatkov in se nanaša le na ID članka, ki ste ga pravkar uredili. Piškotek poteče po enem dnevu.

Vgrajena vsebina iz drugih spletnih strani

Objave na tej spletni strani lahko vsebujejo vgrajeno vsebino (npr. videoposnetke, slike, članke itd.). Vgrajena vsebina z drugih spletnih strani se obnaša enako, kot če bi obiskovalec obiskal drugo spletno stran.

Te spletne strani lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, vgrajujejo dodatne storitve sledenja tretjih oseb in beležijo vašo interakcijo s to vgrajeno vsebino, vključno z vašo interakcijo z vgrajeno vsebino, če imate račun in ste prijavljeni na tej spletni strani.

Storitev analize

Uporaba orodja za analizo spletnih strani Matomo (prej PIWIK)

Programe za ocenjevanje vedenja uporabnikov na spletnih straneh projekta VerbaAlpina projekt VerbaAlpina uporablja samo v anonimizirani obliki. Za analizo vedenja pri surfanju uporabljamo odprtokodno programsko orodje Matomo (prej PIWIK). Programska oprema v vaš računalnik vnese piškotek. Če se odpirajo posamezne strani – vključno s podstrani – naših spletnih strani, so naslednji podatki shranjeni anonimno:

 • Dva bajta IP naslova priklicnega sistema (sistem uporabnika)Die aufgerufene Internetseite
 • Spletna stran, s katere je uporabnik dostopal do spletnega mesta (referer)
 • Podstrani, ki se prikličejo s priklicane spletne strani
 • Dolžina bivanja na spletni strani
 • Pogostost obiska spletne strani
 • Informacije o operacijskem sistemu, vrsti brskalnika, ločljivosti zaslona

Programska oprema je nastavljena tako, da naslovi IP niso shranjeni v celoti, temveč sta dva bajta naslova IP zakrita. Na ta način jasna dodelitev kličočemu računalniku ni več mogoča. To pomeni, da je vaš naslov IP vedno anonimiziran tudi pred ocenjevanjem.

Programska oprema deluje izključno na strežnikih skupine IT za humanistične vede (ITG) na LMU. Podatki so shranjeni samo na teh strežnikih. Ne posreduje se tretjim osebam.Več informacij o družbi Matomo najdete na https://matomo.org/docs/privacy/ (zunanja povezava)

Uporaba storitve Matomo se lahko na splošno izklopi z nastavitvami v vašem spletnem brskalniku.

Lahko se odločite, ali se v vašem brskalniku lahko shrani edinstven piškotek za internetno analizo, ki upravljavcu spletne strani omogoča zbiranje in analizo različnih statističnih – neosebnih – podatkov. Uporaba piškotka za analizo interneta je namenjena nenehnemu izboljševanju kakovosti naših spletnih strani in njihove vsebine ter prijaznosti do uporabnika. Piškotki za spletno analizo prikazujejo, kako se spletna stran uporablja, kar pomeni, da je mogoče ponudbo optimizirati.                                                                                                       Če se želite od tega odjaviti, aktivirajte potrditveno polje za namestitev piškotka za deaktivacijo storitve Matomo v svojem brskalniku.

S kom delimo vaše podatke

VerbaAlpina osebnih podatkov ne deli z nikomer. Vendar pa lahko registrirani uporabniki v zalednem sistemu VerbaAlpine (po prijavi) stopijo v stik z drugimi registriranimi uporabniki in si pri tem ogledajo uporabniška imena in morda tudi e-poštne naslove drugih uporabnikov.

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Ko objavite komentar, je ta vključno z metapodatki shranjen za nedoločen čas. Na ta način lahko samodejno odkrijemo in odobrimo nadaljnje komentarje, namesto da jih zadržujemo v čakalni vrsti za moderacijo.

Za uporabnike, ki se registrirajo na naši spletni strani, osebne podatke, ki jih posredujejo, dodatno shranimo v njihovih uporabniških profilih. Vsi uporabniki lahko kadar koli ogledajo, spremenijo ali izbrišejo svoje osebne podatke (uporabniškega imena ni mogoče spremeniti). Te podatke lahko ogledajo in spremenijo tudi skrbniki spletne strani.

Katere pravice imate do svojih podatkov

Če imate račun na tej spletni strani ali ste objavili komentarje, lahko od nas zahtevate izvoz svojih osebnih podatkov, vključno s podatki, ki ste nam jih posredovali. Poleg tega lahko zahtevate izbris vseh osebnih podatkov, katere hranimo o vas. To ne vključuje podatkov, ki jih moramo hraniti zaradi upravnih, pravnih ali varnostnih potreb.

Kam pošiljamo vaše podatke

Projekt VerbaAlpina načeloma ne pošilja nobenih osebnih podatkov. Vendar pa lahko komentarje obiskovalcev pregleda avtomatizirana storitev za odkrivanje neželene pošte.

Varnost e-pošte

Če nam pošljete e-pošto, se vaš e-poštni naslov uporablja samo za komunikacijo z vami.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije, ki jih zagotavlja LMU, vsebujejo povezave ("linke") do drugih spletnih strani.

Z navzkrižno povezavo LMU omogoča dostop do uporabe te vsebine (9. člen nemškega zakona o telekomunikacijskih storitvah). LMU ni odgovoren za to "zunanjo" vsebino, saj ne sproži prenosa informacij, ne izbere naslovnika prenesenih informacij in ni izbral ali spremenil prenesenih informacij.

Zaradi izbranega načina iskanja in povezovanja pa LMU teh "informacij tretjih oseb" tudi ne shranjuje samodejno za krajše časovno obdobje, kar pomeni, da LMU ni odgovorna za te vsebine tretjih oseb.

Vendar pa je LMU ob prvi povezavi s temi spletnimi stranmi preverila zunanjo vsebino, da bi ugotovila, ali bi lahko povzročila civilno ali kazensko odgovornost.

Varstvo osebnih pravic in avtorskih pravic

Pri vseh vsebinah na tem portalu se spoštujejo osebne pravice in avtorske pravice tretjih oseb. Zlasti vsebine tretjih oseb so označene kot take. Če kljub temu opazite kršitev osebnih pravic ali avtorskih pravic, prosimo, da nas o tem ustrezno obvestite. Če bomo izvedeli za kakršne koli kršitve, bomo takšno vsebino nemudoma odstranili.

Datenschutzerklärung

Für alle Seiten des Projekts VerbaAlpina gilt, soweit anwendbar, sinngemäß die allgemeine Datenschutzerklärung der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in der jeweils gültigen Fassung. Ergänzend zu den dort formulierten Regelungen gelten die folgenden Bestimmungen, die sich auf das von VerbaAlpina eingesetzte WordPress-Framework beziehen. Im Fall widersprüchlicher Regelungen gelten die Bestimmungen der allgemeinen Datenschutzerklärung der LMU.

Wer wir sind

VerbaAlpina ist ein von der DFG gefördertes Langfristvorhaben, das am Institut für Romanische Philologie und der IT-Gruppe Geisteswissenschaften der LMU angesiedelt ist.

Die Adresse der VerbaAlpina-Website ist: https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de.

Welche personenbezogenen Daten wir sammeln und warum wir sie sammeln

Kommentare

Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im Kommentar-Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu unterstützen.

Aus Ihrer E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob Sie diesen benutzen. Die Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes finden Sie hier: https://automattic.com/privacy/. Nachdem Ihr Kommentar freigegeben wurde, ist Ihr Profilbild öffentlich im Kontext Ihres Kommentars sichtbar.

Medien

Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind und Fotos auf diese Website laden, sollten Sie vermeiden, Fotos mit einem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten Fotos, die auf dieser Website gespeichert sind, herunterladen und deren Standort-Informationen extrahieren.

Cookies

Wenn Sie einen Kommentar auf unserer Website schreiben, kann das eine Einwilligung sein, Ihren Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine Komfortfunktion, damit Sie nicht, wenn Sie einen weiteren Kommentar schreiben, all diese Daten erneut eingeben müssen. Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert.

Falls Sie ein Konto haben und sich auf dieser Website anmelden, werden wir ein temporäres Cookie setzen, um festzustellen, ob Ihr Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und wird verworfen, wenn Sie Ihren Browser schließen.

Wenn Sie sich anmelden, werden wir einige Cookies einrichten, um Ihre Anmeldeinformationen und Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für die Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls Sie bei der Anmeldung „Angemeldet bleiben“ auswählen, wird Ihre Anmeldung zwei Wochen lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus Ihrem Konto werden die Anmelde-Cookies gelöscht.

Wenn Sie einen Artikel bearbeiten oder veröffentlichen, wird ein zusätzlicher Cookie in Ihrem Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und verweist nur auf die Beitrags-ID des Artikels, den Sie gerade bearbeitet haben. Der Cookie verfällt nach einem Tag.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob der Besucher die andere Website besucht hätte.

Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten einbetten und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen, inklusive Ihrer Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls Sie ein Konto haben und auf dieser Website angemeldet sind.

Analysedienste

Verwendung des Webseiten-Analysetools Matomo (vormals PIWIK)

Programme zur Auswertung des Nutzerverhaltens auf den Internetseiten von VerbaAlpina werden von VerbaAlpina nur in anonymisierter Form eingesetzt. Wir nutzen das Open-Source-Software-Tool Matomo (vormals PIWIK) zur Analyse des Surfverhaltens. Die Software setzt ein Cookie auf Ihrem Rechner. Werden Einzelseiten – auch Unterseiten – unserer Internetseiten aufgerufen, so werden folgende Daten anonymisiert gespeichert:

 • Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems (System des Nutzers)
 • Die aufgerufene Internetseite
 • Die Internetseite, von der der Nutzer auf die aufgerufene Internetseite gelangt ist (Referrer)
 • Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Internetseite aufgerufen werden
 • Die Verweildauer auf der Internetseite
 • Die Häufigkeit des Aufrufs der Internetseite
 • Informationen über Betriebssystem, Browsertyp, Bildschirmauflösung

Die Software ist so eingestellt, dass IP-Adressen nicht vollständig gespeichert werden, sondern 2 Bytes der IP-Adresse maskiert werden. Auf diese Weise ist eine eindeutige Zuordnung zum aufrufenden Rechner nicht mehr möglich. Hierdurch ist Ihre IP-Adresse auch vor einer Auswertung stets anonymisiert.

Die Software läuft ausschließlich auf den Servern der IT-Gruppe Geisteswissenschaften der LMU (ITG). Eine Speicherung der Daten findet nur auf diesen statt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Weitere Informationen zu Matomo finden Sie unter https://matomo.org/docs/privacy/ (externer Link).

Die Nutzung von Matomo kann durch Einstellungen in Ihrem Internetbrowser generell abgeschaltet werden.

Sie können sich entscheiden , ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Internet-Analyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Internetseite die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer – nicht personenbezogener – Daten zu ermöglichen. Die Verwendung des Internet-Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Internetseiten und ihrer Inhalte sowie die Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. Durch Webanalyse-Cookies wird deutlich, wie die Internetseite genutzt wird, wodurch das Angebot optimiert werden kann.
Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, aktivieren Sie bitte die Checkbox, um den Matomo-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Mit wem wir Ihre Daten teilen

VerbaAlpina teilt mit niemandem personenbezogene Daten. Registrierte Benutzer können jedoch mit anderen registrierten Benutzern innerhalb des VerbaAlpina-Backends (nach Login) miteinander in Kontakt treten und im Zuge dessen Benutzernamen und evtl. auch Mailadressen anderer Benutzer einsehen.

Wie lange wir Ihre Daten speichern

Wenn Sie einen Kommentar schreiben, wird dieser inklusive Metadaten zeitlich unbegrenzt gespeichert. Auf diese Art können wir Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben, anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten.

Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren, speichern wir zusätzlich die persönlichen Informationen, die sie in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle Benutzer können jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen, verändern oder löschen (der Benutzername kann nicht verändert werden). Administratoren der Website können diese Informationen ebenfalls einsehen und verändern.

Welche Rechte Sie an Ihren Daten haben

Wenn Sie ein Konto auf dieser Website besitzen oder Kommentare geschrieben haben, können Sie einen Export Ihrer personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die Sie uns mitgeteilt haben. Darüber hinaus können Sie die Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen.

Wohin wir Ihre Daten senden

VerbaAlpina versendet grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. Besucher-Kommentare könnten jedoch von einem automatisierten Dienst zur Spam-Erkennung untersucht werden.

E-Mail-Sicherheit

Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet.

Disclaimer

Im Informationsangebot der LMU befinden sich Querverweise ("Links") zu anderen Internetangeboten.

Durch den Querverweis vermittelt die LMU den Zugang zur Nutzung dieser Inhalte (§ 9 Teledienstegesetz). Für diese "fremden" Inhalte ist sie nicht verantwortlich, da sie die Übermittlung der Information nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten Informationen nicht auswählt und die übermittelten Informationen auch nicht ausgewählt oder verändert hat.

Auch eine automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser "fremden Informationen" erfolgt wegen der gewählten Aufruf- und Verlinkungsmethodik durch die LMU nicht, so dass sich auch dadurch keine Verantwortlichkeit der LMU für diese fremden Inhalte ergibt.

Bei der erstmaligen Verknüpfung mit diesen Internetangeboten hat die LMU den fremden Inhalt jedoch daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortung ausgelöst wird.

Schutz von Persönlichkeitsrechten und Urheberrecht

Bei sämtlichen Inhalten dieses Portals werden die Persönlichkeits- und Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts oder eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.