Home

vodstvo

Thomas Krefeld | Stephan Lücke

projekt Timeline citiranje

Projekt bo v kulturno- in jezikovnozgodovinski vzajemnosti selektivno in analitično povezal alpski prostor, ki je močno razdrobljen na posamezne jezike in narečja. S tem bo presežena tradicionalna omejitev na v bistvu aktualne politične enote (nacionalne države). Izbrana stvarna področja se tičejo narave ter kulturne zgodovine in sedanjosti. V ta namen se z uporabo sodobne medijske tehnologije (podatkovna zbirka, georeferenciranje, internet, družbeno programje) vzpostavlja obsežen portal, ki presega posamezen jezik, in sicer z več funkcijskimi področji: služi za dokumentiranje (interaktivna georeferencirana kartografija), pridobivanje podatkov (z družbenim programjem) ter za objavljanje in njegov nadaljnji razvoj na osnovi skupnega sodelovanja. Glavni namen je, da bi podatke iz jezikovnih atlasov in slovarjev, ki že obstajajo (in ki so deloma težko dosegljivi), naredili dostopne v izpopolnjeni, povezani, večdimenzionalno pripravljeni in jezikovnozgodovinsko analizirani obliki. Z dopolnjevanjem (nove ankete s pomočjo družbenega programja) bo izenačen neenakomerni raster podatkov starih inventarjev, hkrati pa bodo presežene njihove semantične in onomaziološke nedoslednosti. Projekt podpirajo mnogi sodelujoči partnerji. VerbaAlpina je dolgoročen projekt na univerzi Ludwiga Maximiliana (LMU) v Münchnu, kateri je od oktobra leta 2014 – s perspektivo do leta 2026 – subvencioniran od "Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)" – Nemške raziskovalne fundacije. Projektni portal je začel delovati leta 2015. Projekt je izveden v sodelovanju inštituta za romanistiko z IT-skupino za družbene in humanistične vede (ITG; LMU Center for Digital Humanities) in povezuje jezikoslovje, etnografijo in informacijske tehnologije v smislu Digitalne humanistike. V prvi fazi projekta (10/2014 – 10/2017) je bil besedni zaklad iz področja planšarstva, posebej obdelave mleka, v središču pozornosti. V drugi fazi projekta (11/2017 – 10/2020) gre za besedni zaklad iz področij flore, favne, krajinskih informacij in vremena. V aktualni fazi projekta (11/2020 – 10/2020) je besedni zaklad modernega življenskega sveta, predvsem ekologija in turizem, predmet preiskave.


VerbaAlpina je v prvi vrsti namenjena znanstveni javnosti; ustrezno strokovno so zastavljena pojasnjevalna besedila pod zavihkom METODOLOGIJA. Za vsakogar pa je zlahka dostopna predvsem osrednja funkcija pod zavihkom INTERAKTIVNI ZEMLJEVID. Zainteresiranim laikom zato svetujemo, da se najprej seznanijo s to ponudbo: iskalni filtri naj bi se kljub morda nenavadni terminologiji ob poskušanju v glavnem pojasnili sami.