Dokumentacija API

API za podatke VerbaAlpine je pod URL https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?api=1 na razpolago (za popolne primere glej spodaj).

Naslednje instrukcije se lahko navaja preko action-parametra:

INSTRUKCIJA OPIS VRAČILEN Format OBVEZNI Parametri NEOBVEZNI Parametri
getIds Vrača seznam z Ids vseh zapisov VerbaAlpina-verzije. CSV - version
getNames Vrača seznam z Ids in imena vseh zapisov VerbaAlpina-verzije. CSV - version
getName Vrača ime za določen zapis. CSV id version
getRecord Vrača en posamezen zapis. CSV ali določeno s pomočjo format id version, format, empty

dodatni parametri:

Parameter OPIS VREDNOSTI
version Navedba VerbaAlpina-verzije. Če ni navedene verzije, se uporablja najnovejšo citatno različico. Aktualno obstajajo sledeče verzije: 232, 231, 222, 221, 212, 211, 202, 201, 192, 191, 182, 181, 172, 171, 162, 161 [0-9][0-9][1-2]
id Navedba od Id zapisa. [A-Z][1-9][0-9]*
format Izdajalni format pri instrukciji getRecord (Default: csv) csv, xml, json
changed Če je ta vrednost 1, se pri getIds in getNames vračajo samo zapisi, kateri so se spremenili od zadnje verzije. csv, xml, json
empty Če je parameter empty enako 0, pri instrukcijah getRecord in pri izdajalnem formatu XML niso navedene prazne XML-oznake. 1 ali 0

PRIMERI