Impresum

Impresum

Naslov

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München, Nemčija
Telefon: +49 (0) 89 / 2180 – 0

Ludwig-Maximilians-Universität München je javna ustanova. Pravno jo zastopa predsednik prof. dr. Bernd Huber.

Pristojni nadzorni organ

Bavarsko državno ministrstvo za znanost, raziskovanje in umetnost
80327 München
Identifikacijska številka prometnega davka v skladu s členom 27 a Zakona o prometnem davku: DE 811205325

Odgovorni za vsebino

Odgovorni za ponujeno vsebino:

Prof. Dr. Thomas Krefeld

Telefon: +49 89 2180 2289
Mail: thomas.krefeld@lmu.de

Dr. Stephan Lücke

Telefon: +49 89 2180 6401
Mail: luecke@lmu.de

Odgovorni za izvedbo

Za tehnično izvedbo so odgovorni skrbniki spletnih strani institucij. Tehnična izvedba poteka z brezplačnim sistemom za upravljanje vsebin WordPress.

Izjava o izvzetju

Informacije so bile zbrane po našem najboljšem znanju, vendar napak ni mogoče popolnoma zanesljivo izključiti. Pravno zavezujoče so samo specifikacije v ustreznih pravnih podlagah (zakoni, uredbe, statuti).

Prva objava

Za datum objave VerbaAlpina velja 27. januar 2015 (datum objave impresuma)