Lexicon Alpinum prikazuje po abecedi razvrščen seznam morfoleksikalnih tipov, osnovnih tipov in konceptov, ki jih je zbrala VerbaAlpina. Nekaterim vpisom so dodani jezikoslovni komentarji. Tako je predvsem takrat, ko po mnenju VerbaAlpine dane informacije ne izhajajo oziroma nezadostno izhajajo iz referenčnih slovarjev. Abecedni seznam posamično vsebuje tudi vpise o določenih, po mnenju VerbaAlpine centralnih konceptov, kot so na primer SIR, MASLO ali PLANŠARSKA KOČA. Podrobnejša pojasnila so – poleg posebnega pomena za projekt – večinoma posledica dejstva, da VerbaAlpina meni, da informacije, predstavljene v običajnih referenčnih delih (večinoma iz velikih etimoloških slovarjev in iz od Wikimedije vodenih portalov, predvsem iz Wikipedije) niso primerne za projektno perspektivo. Do določene meje je tako izbira koncepta iz Leksikona Alpinuma, kakor tudi odločitev kateri morfoleksikalni oziroma osnovni tip se bo dodal komentarju, intuitivna.
Funkcionalnost Lexicona Alpinum je v največji možni meri razvidna iz simbolov (ikon) v naslovni vrstici in na desnem robu vsakega vpisa; pomen ikon se prikaže tudi, ko se puščica miške postavi nad ikone (mouseover). Vsak vpis lahko neposredno naslovite z ikono za navajanje (") in ga povežete z drugo ikono (verižna ikona). Ustrezno ključno besedo članka lahko prikažete tudi na interaktivnem zemljevidu. Ikona na desnem robu ("Podatki") vodi do vseh informacij, zbranih v informacijskih oknih interaktivnega zemljevida; predvsem so prikazane povezave do ustreznih člankov v referenčnih slovarjih. Pri konceptih so na voljo tudi povezave do podatkovnih objektov Wikidata in drugih standardnih podatkov; na ta način se VA-gradivo kontekstualizira leksikografsko in enciklopedično.
Vpisi v Lexicon Alpinum pa niso povezani le z neprojektnimi normativnimi podatki, temveč so na voljo tudi projektno specifični normativni podatki, ki se pojavijo v naslovni vrstici takoj za ključno besedo. Glede na to, ali ključna beseda predstavlja morfoleksičnega tipa, osnovnega tipa ali koncepta, so ti VA-normativni datumi indeksirani z 'Lnn', 'Bnn' ali 'Cnn'. Nazadnje je na voljo tudi ikona za prenos vseh informacij.