Lexicon Alpinumprikazuje po abecedi razvrščen seznam morfoleksikalnih vrst, osnovnih vrst in konceptov, ki jih je VerbaAlpina izbrala. Nekaterim vpisom so dodani jezikoslovni komentarji. – Tako je predvsem takrat, ko po mnenju VerbaAlpine, dane informacije ne izhajajo oziroma nezadostno izhajajo iz referenčnih slovarjev. Abecedni seznam posamično vsebuje tudi vpise o določenih, po mnenju VerbaAlpine centralnih konceptov, kot na primer SIR, MASLO ali PLANŠARSKA KOČA. Podrobna pojasnila so – razen, če so projektno specifičnega pomena – večinoma sprožena zaradi tega, ker VerbaAlpina meni, da so informacije iz običajnih priročnikov (večinoma iz velikih etimoloških slovarjev in iz, od Wikimedije vodenih portalov, predvsem iz Wikipedije) v kontekstu projektne perspektive nezadostne. Do določene meje je tako izbira koncepta iz Leksikona Alpinuma, kakor tudi odločitev katera morfoleksikalna, oziroma osnovna vrsta se bo dodala komentarju, intuitivna.

Za vsakim vpisom v Leksikonu Alpinumu je nameščen link, s katerim se prikažejo podatki na interaktivni karti VerbaAlpine, ki so povezani z določenem vpisom. Najkasneje od VA-verzije 20/2, bo Leksikon Alpinum prikazoval številne informacije, katere so zbrane v "Infowindows" interaktivne karte, predvsem linke, ki vodijo h korespondenčnim člankom v referenčnih slovarjih in v primeru konceptov k Wikipedia-podatkom, tako kot drugim normnim podatkom; tako je VA-snov leksikografsko in enciklopedično kontekstualizirana.